Vaše zdravje je
v vaših rokah.

Gradim most med zahodno in tradicionalno medicino, da vam pomagam zaživeti zdravo in v stiku s svojim telesom.

Gradim most med zahodno in tradicionalno medicino, da vam pomagam zaživeti zdravo in v stiku s svojim telesom.

Krepitev občutka odgovornosti za lastno zdravje nam pomaga vzpostaviti pristen odnos s svojim telesom, mislimi, čustvi in izkušnjami. Vse to pa je pogoj za ustvarjanje pristnih odnosov z ljudmi okrog nas.

Sočutje se začne s sprejemanjem in prijaznostjo do nas samih. Svoje paciente učim, naj si tudi sami namenijo takšno sočutje in skrb, kot ju izkusijo pri terapiji, in tako vsak dan gojijo ljubeč notranji dialog in samo-sprejemanje.

S svojim celostnim pristopom želim svoje paciente opolnomočiti za sprejemanje odgovornih odločitev o svojem zdravju. Spremembe v naravi so neizogibne, zato bo vsaka odločitev, ki jo sprejmemo danes, vplivala na naše zdravje in počutje v prihodnosti.

Užitek je bistveni člen celostnega zdravja in tudi ena mojih najvišjih vrednot. Svoje paciente spodbujam, da sledijo svojim strastem in ponovno odkrijejo veselje do življenja. Seveda je to mogoče le, če so prisotni ”tukaj in zdaj” v svojem zdravem telesu.

Od samega začetka sem cenila Sašino iskrenost in realistične cilje zame. Ob njej sem se takoj počutila pomirjeno in varno, zato sem se odločila, da ji bom zaupala. Lahko rečem, da je bila to ena mojih boljših odločitev.

Po treh mesecih programa sem zelo zadovoljna s ciljem, ki sem ga dosegla. Nevede sem delala veliko napak in zdaj nedvomno opažam, koliko bolje se počutim, moja energija pa je veliko bolj stabilna.

Počutim se opolnomočeno in veliko bolj povezano s svojim telesom. Zaupam, da bom znala s pomočjo orodij, ki sem jih usvojila, premagati težka obdobja v prihodnosti. Zelo sem hvaležna za vso znanje in za pomirjujočo energijo, ki sem je bila deležna na srečanjih.

Program bi srčno priporočila vsaki ženski, ki se spopada s stresom in z izgorelostjo.